Mobiliteit en oriëntatie

Hoe beweeg je je in een omgeving die je niet goed ziet en hoort? Hoe hou je overzicht in het verkeer? Als doofblinde krijg je kleine beetjes aan informatie binnen. Het duurt langer voor je inzicht en overzicht van de omgeving hebt. Daarom krijgen oriëntatie en mobiliteit op deze pagina extra aandacht.

Mobiliteit en oriëntatie

Hoe kun je jezelf oriënteren en verplaatsen naar plekken waar je heen wilt als je de omgeving niet goed hoort en ziet? Om mobiel te blijven, heb je hulp van anderen nodig of je gebruikt hulpmiddelen. Maar, welke hulpmiddelen heb je nodig? Hoe leer je er mee omgaan? Dat zijn de onderwerpen die bij mobiliteitstraining aan de orde komen.

Mobiliteitstraining

Om zelfstandig te lopen of het openbaar vervoer te gebruiken heb je informatie uit je directe omgeving nodig. Ook als je die informatie niet goed ziet of hoort, is het veelal toch mogelijk om je veilig te bewegen. Als je nog een beetje kunt zien of horen, neem je soms nog enige informatie uit je omgeving waar die je bij je mobiliteit kunt benutten. Als dat niet (meer) mogelijk is, ben je aangewezen op de tast met je voeten of een taststok. Je zult dan vaste routes, gidslijnen en goede plaatsen om de straat over te steken moeten leren en onthouden.

Advies en training

Gespecialiseerde organisaties bieden mobiliteitstraining. Een mobiliteitsdeskundige laat jou ontdekken wat je alleen kunt en wat je beter met begeleiding kunt doen. Advies en training zijn onder meer gericht op:

 • het gebruik van andere zintuigen, zoals lichaamsbesef, tast en reuk
 • de keuze van hulpmiddelen
 • instructie van hulpmiddelen
 • de keuze voor een geleidehond
 • het aanleren van vaste routes
 • gebruik van openbaar vervoer
 • inrichting van je omgeving
 • instructie van je familie over begeleidingstechnieken.

Mobiliteitshulpmiddelen

Met mobiliteitshulpmiddelen kun je je beter zelfstandig verplaatsen. Hier volgen enkele hulpmiddelen met uitleg over hun gebruik.

 • Blindenstok/ herkenningsstok/ witte stok/ taststok: Deze witte stok met rode bandjes geeft aan dat de eigenaar een visuele beperking heeft. In het verkeer moet voorrang aan jou worden verleend.
 • Taststok met punt: Dit is een blindenstok met een speciale punt. Het geluid van het tikken geeft informatie over je omgeving.
 • Taststok met roller: Dit is een blindenstok met een roller die voortdurend in aanraking met de grond is en zo informatie over de weg geeft.
 • Steunstokken: Dit is een blindenstok die extra steun biedt.
 • Geleidehonden: Een geleidehond is een hond die speciaal getraind is om mensen met een visuele beperking te leiden. In sommige gevallen kan een doofblinde een geleidehond gebruiken.

Zie verder de rubrieken Begeleiding, Hulpmiddelen en Zorg en revalidatie