Hulpmiddelen voor doofblinden

Een taart bakken? E-mail versturen? Naar het station lopen? Een spelletjesavond? Een werkstuk maken? Dankzij hulpmiddelen is er veel mogelijk.

Inleiding

Met de juiste hulpmiddelen is er veel mogelijk. Er zijn veel verschillende hulpmiddelen op de markt. Om tot een goede keuze te komen is het belangrijk om uit te gaan van jouw vragen en mogelijkheden. Gespecialiseerde organisaties kunnen je adviseren en ondersteunen bij de aanschaf, aanvraag, bij het leren omgaan met hulpmiddelen en bij het aanvragen van vergoedingen .

Indeling van hulpmiddelen

Hulpmiddelen kun je voor verschillende doelen gebruiken. Hieronder is een indeling van de soorten hulpmiddelen. Deze indeling wordt ook vaak door leveranciers gebruikt.

Vergoedingen

Hulpmiddelen kunnen vanuit verschillende regelingen vergoed worden. Dat hangt af van het doel van het gebruik.

  • De Wajongregeling of de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) vergoeden hulpmiddelen voor scholing of om iemand weer aan werk te helpen. Bijvoorbeeld computeraanpassingen.
  • De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) regelt vergoedingen voor hulpmiddelen voor mobiliteit, huishoudelijke verzorging of woningaanpassingen. Bijvoorbeeld een alarmsysteem.
  • De AWBZ regelt vergoedingen van hulpmiddelen voor mensen die in een instelling verblijven. Bijvoorbeeld een rolstoel.
  • Ziektekostenverzekeringen kunnen hulpmiddelen als bril, hoortoestel of geleidehond vergoeden. In de verzekeringspolis staat vermeld wat vergoed wordt.

Meer informatie over hulpmiddelen