WAG (Werkgroep aangaande Gehoor- en Communicatieve beperkingen)

w.knijff@kentalis.nl

De Werkgroep Aangaande Gehoor- en communicatieve beperkingen (WAG) is één van de secties van de sector Jeugd van het Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl).

De WAG is in 1970 opgericht door psychologen en orthopedagogen die werkten met kinderen die slechthorend waren, op Audiologische Centra en op scholen voor dove en slechthorende kinderen. Het doel was, elkaar te leren kennen en ervaring en kennis over het werk uit te wisselen. In toenemende mate kreeg de psycholoog / orthopedagoog in dit werkveld te maken met kinderen met spraak- en taalproblematiek, en werd ook aan deze doelgroep aandacht besteed tijdens WAG-activiteiten.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.