Stichting Plotsdoven

Postbus 231
3500 AE Utrecht
030 695 87 19
030 695 87 19
030 695 87 19
info@stichtingplotsdoven.nl
www.stichtingplotsdoven.nl 

De Stichting Plotsdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.