Stichting Pape Fonds

Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag
070 324 87 96
070 328 13 51
www.papefonds.nl

De Stichting heeft ten doel financiële steun met ideële of sociale strekking te verlenen.

Terug naar het overzicht op onze Sociale Kaart