Stichting KUBES

Crosestein 35-23
3704 NP Zeist
030 231 84 38
030 231 85 52
kubesbestuur@anderslezen.nl
www.kubes.nl 

KUBES stimuleert mensen met een visuele handicap en doofblinde mensen om deel te nemen aan het culturele leven en hun belevingswereld te vergroten. De stichting organiseert onder meer excursies naar musea en tentoonstellingen en activiteiten op het gebied van kunstzinnige vorming.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.