Stichting Blindenzorg St. Lucia

Vlierstraat 14
8171 BC Vaassen
sintlucia@planet.nl
De stichting kan – in beperkte mate – voorzien in noodzakelijke behoeften die niet zelf bekostigd kunnen worden en waarvoor geen beroep op reguliere instanties kan worden gedaan. De stichting richt zich voornamelijk op aanvragen door of namens individuele visueel gehandicapten.

Terug naar het overzicht op onze Sociale Kaart