Russell-ter Brugge Stichting

Postbus 3727
1001 AM Amsterdam
020 – 5517311
info@arsdonandi.nl

De stichting stelt zich ten doel instellingen van algemeen maatschappelijk
belang te ondersteunen die zich met hun activiteiten richten op
gehandicapte kinderen, blinden en doven en natuurbescherming. Alleen
instellingen met een ANBI verklaring, gevestigd in Nederland komen in
aanmerking voor een bijdrage.

De stichting is per 1 januari 2009 ondergebracht bij Ars Donandi. Voor meer
informatie over deze koepelstichting verwijzen wij naar de website: www.arsdonandi.nl.

De directie en het bureau van De Russell-ter Brugge Stichting en Ars
Donandi worden gevoerd door het Family & Charity Office van Nachenius,
Tjeenk & Co.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.