Pro Persona, afdeling de Riethorst

Willy Brandtlaan 20
6716 RR Ede
70
6710 BBEde
0318 43 36 10
0318 43 36 00
infodoven-slechthorenden@propersona.nl
Facebook: www.facebook.com/propersonaderiethorst

Het landelijk GGZ-centrum De Riethorst is gespecialiseerd in hulpverlening aan doven en slechthorenden met psychische problemen. De afdeling biedt verschillende mogelijkheden, zoals een inloop, ambulante behandeling, groepsbehandeling of opname in een kliniek.
Een aantal hulpverleners is zelf doof of slechthorend en bezit daardoor een mix van professionele en ervaringsdeskundigheid op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en communicatie.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.