Organisatie van Slechthorende Jongeren

Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
Postbus 169
3500 AD Utrecht
030 232 86 82
030 232 18 73
030 297 00 37
info@shjo.nl
www.shjo.nl 

Dit is een organisatie van en voor slechthorende jongeren en jongeren met spraak- en/of taalproblemen.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.