Nederlandse Vereniging voor Audiologie

NVA
p/a BAM Administratie
Postbus 295
8070 AG Nunspeet

Secretaris@ned-ver-audiologie.nl
www.ned-ver-audiologie.nl

De vereniging heeft tot doel kennis en beoefening van de audiologie te bevorderen. De vereniging stimuleert met publicaties de verspreiding van kennis uit wetenschappelijk onderzoek en geeft mede richting aan het onderzoek door het bieden van een discussieforum in de vorm van wetenschappelijke vergaderingen.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.