Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)

Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam
Tel: 020 574 59 45
Teksttel: 020 574 59 50

nsdsk@nsdsk.nl
Facebook: https://www.facebook.com/NSDSK
Twitter: https://twitter.com/nsdsk_actueel
Website: www.nsdsk.nl 

Specialistische zorg

De NSDSK biedt specialistische zorg aan mensen met klachten op het gebied van gehoor of spraak en taal en staat landelijk bekend om haar zorg voor jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarnaast biedt de NSDSK zorg aan oudere kinderen en volwassenen. Om goede zorg te verlenen, doet de NSDSK veel wetenschappelijk onderzoek. Hiermee brengt de organisatie zorg en de laatste wetenschappelijke inzichten samen.

De werkzaamheden van de NSDSK bestaan uit:

  • Het zo vroeg mogelijk signaleren van doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen
  • Het diagnosticeren van afwijkingen in het gehoor of in de taalontwikkeling
  • Het behandelen van dove en slechthorende cliënten en cliënten met taalontwikkelingsstoornis
  • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar auditieve en communicatieve beperkingen
  • Het ontwikkelen van behandelmethoden en het meten van de effecten hiervan

Terug naar het overzicht op onze Sociale Kaart