Nederlandse Stichting voor Doofblinden

secretariaat@doofblindenstichting.nl
www.doofblindenstichting.nl

De Nederlandse Stichting voor Doofblinden organiseert ieder jaar een kostenloze uitgaansdag en een gesubsidieerde vakantieweek voor doofblinde mensen.

Nederlandse Stichting voor Doofblinden
Onze stichting bestaat al 50 jaar en verzorgt jaarlijks voor 120-130 doofblinden met hun begeleiders (250 mensen) een doofblindendag. Daarnaast verzorgen wij jaarlijks een vakantie voor doofblinden, waarbij wij met rond de 70-75 doofblinden met begeleiders (150 deelnemers) zijn. U wordt van harte uitgenodigd ook te komen!

Terug naar het overzicht op onze Sociale Kaart