Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid (NC PLD)

contact@ggmd.nl
www.ggmd.nl/voor-wie/plots-en-laatdoven/ 

Het NC PLD coördineert zorg-, hulp- en dienstverlening van individuele trajecten overal in Nederland. Mensen die doof geworden zijn of doof aan het worden zijn kunnen er terecht voor voorlichting, advies en ondersteuning.

Terug naar het overzicht op onze Sociale Kaart