Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid (NC PLD)

contact@ggmd.nl
www.ggmd.nl/voor-wie/plots-en-laatdoven/ 

Het NC PLD coördineert zorg-, hulp- en dienstverlening van individuele trajecten overal in Nederland. Mensen die doof geworden zijn of doof aan het worden zijn kunnen er terecht voor voorlichting, advies en ondersteuning.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.