Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS)

Postbus 200
6710 BE Ede
0318 76 70 10

lsbs@lsbs.nl
www.lsbs.nl 

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden werd opgericht in 1864 en is één van de fondsen voor blinden en slechtzienden in Nederland. De inkomsten van de LSBS bestaan uit inkomsten eigen vermogen, legaten, erfstellingen en giften. De LSBS is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
De LSBS stelt middelen beschikbaar:
voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek
aan instellingen/organisaties voor of van blinden en slechtzienden, gevestigd in Nederland
voor buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden van in Nederland gevestigde organisaties aan particulieren met een visuele beperking, woonachtig in Nederland

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.