Landelijke Intervisie Doofblindenzorg

p/a Anne Schoone
A.Schoone@kentalis.nl

Dit netwerk van professionals in de doofblindenzorg organiseert twee keer per jaar intervisie en themabijeenkomsten.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.