Kentalis Scholengemeenschap Effatha

Zalkerbos 336
2716 KS Zoetermeer
079 3294500

Uitgaande van de talenten en mogelijkheden van de leerling biedt Kentalis het best mogelijke onderwijs en de expertise (kennis en vaardigheden) voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking en dat zo thuisnabij mogelijk.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.