KennisRing

www.zozithetmet.nl

KennisRing is ontwikkeld in opdracht van 2ZW Informatiecentrum en maakt deel uit van Stichting StimulanSZ. StimulanSZ beschikt met 2ZW Informatiecentrum over een onafhankelijk, actueel en betrouwbaar informatiecentrum. De informatie die wordt verstrekt, is gegarandeerd onafhankelijk, actueel en betrouwbaar. Op de site is onder meer informatie over tolken voor doven en doofblinden en over wet en regelgeving.

Terug naar het overzicht op onze Sociale Kaart