Internationaal Expertise Centrum Doofblindheid Kentalis

t.a.v. Kentalis Centrum voor Expertise/ Kennisteam Doofblind, Theerestraat 42
5271 GD Sint-Michielsgestel
073-5588111
A.Eikelboom@Kentalis.nl

Binnen dit expertise centrum wordt internationaal samengewerkt om expertise op het gebied van aangeboren en vroegverworven doofblindheid verder te ontwikkelen, te borgen en te verspreiden. Thema’s zijn ondermeer het uitwisselen van kennis op het gebied van communicatiemethodieken, opleidingen, nieuwbouwprojecten, begeleidingsprofielen, assessment en onderzoeksprojecten.

Terug naar het overzicht op onze Sociale Kaart