FOVIG, Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten

Postbus 110
5120 AC Rijen
079 351 11 18
contact@FOVIG.nl
www.fovig.nl 

FOVIG is een organisatie van ouders voor ouders die zich verbonden weten door het hebben van een visueel gehandicapt kind. FOVIG wil er voor zorgdragen dat slechtziende en blinde kinderen een zo optimaal mogelijke ontwikkeling naar zelfstandigheid kunnen doormaken. Ze ondersteunt ouders en naastbetrokkenen om hen in staat te stellen een essentiële bijdrage te leveren, optimale omstandigheden en kansen te creëren voor hun blinde en slechtziende kinderen. Bovendien ijvert FOVIG voor het bieden van optimale kansen aan blinde en slechtziende kinderen en is een klankbord voor – en biedt steun aan ouders en naast betrokkenen.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.