FOSS

Randhoeve 221
3995 GA Houten

Postbus 14
3990 DA Houten

030 2 340 663

foss@hetnet.nl
www.stichtinghoormij.nl

De FOSS is aangesloten bij Stichting Hoormij, www.stichtinghoormij.nl. In deze hechte samenwerking worden alle activiteiten uitgevoerd. 
FOSS is een landelijke ouderorganisatie voor slechthorende kinderen en voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De vereniging heeft individuele leden en donateurs en ook oudergroepen van speciale scholen van cluster 2 zijn aangesloten.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.