FODOK, Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen

Postbus 354
3990 GD Houten

030-290 03 60

info@fodok.nl
www.fodok.nl

FODOK is opgericht om de belangen van dove kinderen en hun ouders te behartigen. Dat betekent dat de FODOK zowel (onafhankelijke) informatie verschaft, als (politiek) belangen behartigt.

Inleiding/ omschrijving:

De FODOKĀ¬ is er voor ouders van dove kinderen, of die kinderen nou jong zijn of al ouder, een cochleair implantaat hebben of niet, wel of niet een extra handicap hebben. Het maakt ook niet uit of een kind ernstig slechthorend wordt genoemd of doof: als een kind zonder hulpmiddelen zo weinig hoort dat het volgen van gesproken taal een probleem is, is extra steun nodig. De FODOK behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders, geeft informatie en biedt ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Sociale Media:

Facebook: https://www.facebook.com/FODOK56/
Twitter: @fodok

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.