Erasmus Medisch Centrum

Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, Afdeling Huisartsgeneeskunde.

Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
010 704 40 11
h.evenhuis@erasmusmc.nl

Een van de onderzoekslijnen van de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk
Gehandicapten is ‘Visuele en Gehoorstoornissen’. Er is onderzoek verricht naar prevalenties en het behandelingsverloop. Het nu lopend onderzoek richt zich vooral op diagnostiek van cerebrale visuele stoornissen.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.