Effatha Guyot Speciaal Onderwijs

Rijksstraatweg 63b
9752 AC Haren
Postbus 55
9750 AB Haren
(050) 5331 970
(050) 5331 972
(050) 5331 971
guyot@effathaguyot.nl
kentalis.nl

De Guyotscholen voor Speciaal Onderwijs in Haren bieden onderwijs aan kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen. Er zijn verschillende afdelingen, waaronder de LeefLeergroepen voor kinderen die naast de auditieve/communicatieve beperking ook een verstandelijke beperking hebben. Binnen de LeefLeergroepen zijn er ook speciale groepen voor kinderen met doofblindheid, waar een optimale combinatie van onderwijs en zorg wordt geboden die aansluit bij de individuele mogelijkheden van de kinderen. De doofblindenpedagogiek staat hierbij centraal.

Effatha Guyot Zorg heeft in Vries een woning speciaal ingericht voor kinderen met doofblindheid. Zij kunnen hier wonen en logeren. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen zorg en onderwijs doordat er voor elk kind vanuit één persoonlijk plan wordt gewerkt.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.