Bisschop Bluyssen Fonds

Postbus 33
5090 AA Middelbeers
www.bisschopbluyssenfonds.nl

Het Fonds verstrekt hulp aan gehandicapten, ondersteunt additionele activiteiten ten behoeve van organisaties voor gehandicapten in Nederland en biedt hulp bij studies, trainingen en vormingsactiviteiten.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.