Annatimmerman VZB

Website: www.annatimmerman.be

Dit is een Belgische belangenvereniging voor doofblinden. Het doel is belangenbehartiging van doofblinde kinderen, jongeren en volwassenen, hun ouders en verwanten. Het betreft zowel aangeboren als verworven doofblindheid.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.