Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid

Postbus 207
3940 AE Doorn

secretariaat@anvvb.nl
www.anvvb.nl 

De ANVVB stelt zich ten doel: het voorkomen van blindheid en Slechtziendheid.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het bevorderen van onderzoek naar oorzaken welke leiden tot blindheid:

b. het bevorderen van maatregelen, ook op maatschappelijk gebied, ter voorkoming van blindheid.

c. het verlenen van medewerking aan instellingen of personen die werkzaam zijn op het gebied van preventie van blindheid;

d. het geven van voorlichting betreffende voorkoming van blindheid;

e. het verlenen van medewerking aan internationale instellingen met overeenkomstige doelstellingen;

f. het verlenen van medewerking aan onderzoekingen op het gebied van de oogheelkunde, in het bijzonder oogheelkundige behandelingen, die kunnen leiden tot het voorkomen van slechtziendheid en blindheid.

Terug naar het overzicht op onze Sociale Kaart