AapNootMuis

info@aapnootmuis.com
www.aapnootmuis.nl

Via deze site kunt u informatie krijgen over Kind-geleide studies: over hoe men het best kan vaststellen wat de onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn van doofblinde kinderen of van andere kinderen met meervoudige handicaps.

Bekijk meer organisaties op onze Sociale Kaart.