Over deze website

Doel van doofblind.nl

Doofblind.nl geeft objectieve en onafhankelijke informatie over alle aspecten uit het dagelijks leven van mensen met doofblindheid. Doofblind.nl is een site voor iedereen die beperkt is in horen én zien, voor familie, vrienden en voor professionals.

De term doofblind

Hoewel de meeste mensen met doofblindheid nog wel iets kunnen zien of horen, gebruiken wij op deze website toch de term doofblindheid. Dit is namelijk internationaal gebruikelijk.

Wie zijn de initiatiefnemers van deze site?

De organisaties Bartiméus, Kalorama, Koninklijke Kentalis en Koninklijke Visio hebben samen met CCE Nederland het initiatief voor Doofblind.nl genomen. In de redactiecommissie zitten vertegenwoordigers van deze organisaties én mensen met doofblindheid.

Redactie

  • Mijkje Worm, voorzitter (Bartiméus)
  • Michael Jeukendrup (Ervaringsdeskundige)
  • Johan Groskamp (Oogvereniging Doofblinden)
  • Mirella de Jong (Koninklijke Kentalis)
  • Ria Wijnhoven (Kaloramma)

Toegankelijkheid

Doofblind.nl is zeer gebruiksvriendelijk voor mensen met doofblindheid en houdt zoveel mogelijk rekening met wensen van specifieke groepen. 

Financiële ondersteuning

Doofblind.nl is gebouwd met financiële steun van het Moeder Catharina Fonds, De Russell-ter Bruggestichting en de betrokken organisaties voor doofblindenzorg.

Houd de site actueel!

Adres veranderd? Informatie gewijzigd? Nieuwe ontwikkelingen?
Laat ons dat weten! Ga naar Contact.