Nieuws

Mensen met een beperking die onder begeleiding reizen met het openbaar vervoer, hebben voortaan nog maar één kaart nodig om de stations met poortjes in en uit te kunnen. Tot op heden gebruiken zij een OV-begeleiderskaart in combinatie met een losse chipkaart om de poortjes te kunnen openen. In het dagelijks gebruik blijkt dit, vooral voor mensen met een visuele…

Datum: 24 en 25 maart Plaats: Beatrixgebouw, Jaarbeursplein Utrecht Thema: zelfredzaamheid Thema van het kennisplein is dit jaar zelfredzaamheid. Mensen die beperkt zijn in horen én zien kunnen op het kennisplein informatie krijgen over hoe zij hun zelfredzaamheid kunnen vergroten. Zij kunnen hier ook ervaring opdoen met tactiele werkvormen zoals tactiel schilderen en mozaïek, en zich laten masseren tijdens een…

Vanaf vrijdag 24 maart is er één punt voor al uw vragen over: beperkt zijn in horen én zien gespecialiseerde zorg maatschappelijke dienstverlening onderwijs werk Hoe is het expertisecentrum bereikbaar? Vanaf 24 maart is het expertisecentrum op werkdagen bereikbaar via: contact@dbconnect.info telefoon: 085 – 065 45 90 Als u belt of mailt, krijgt u deskundig antwoord op uw vragen. De…

De Contactgroep Ushersyndroom van de Oogvereniging organiseert dit voorjaar een bijeenkomst voor ouders van kinderen met het Ushersyndroom. U bent van harte welkom op deze middag. We hebben twee gastsprekers uitgenodigd om hun kennis en ervaring met u te delen. Dr. Ronald Pennings is als KNO-arts verbonden aan het Radboud UMC. Binnen Nederland is hij de specialist op het gebied…

Huizen, 16 februari 2017 – Onlangs bracht Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, het boek “Ouderbegeleiding aan gezinnen met een jong blind kind” in geringe oplage uit. Bedoeld voor leden van het multidisciplinair team die betrokken zijn bij de begeleiding van gezinnen met een blind kind. Om geïnteresseerde professionals binnen en buiten de organisatie te laten delen in deze…

Dingdong – de deurbel gaat en we weten dat er iemand voor de voordeur staat. Dat geldt niet voor Jorrit Overweg, die zowel slechthorend als slechtziend is. Vijf HBO-ICT-studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontwikkelden een ‘slimme deurbel’ in opdracht van Bartiméus, het expertisecentrum voor blinden en slechtzienden. Het resultaat: een deurbel met vingerafdrukscanner die volgende week aan de…

De Participatie Groep Doofblindheid (PGDB) wil samen met Bartiméus en Roos Hoelen, themacoördinator ‘werk’ bij de Oogvereniging een activiteit organiseren over werken voor mensen met een dubbele zintuiglijke beperking. We willen van ervaringsdeskundigen horen of hier behoefte aan is. We horen het dus graag van jou! Ben jij bekend met 1 of meer van onderstaande vragen? Zoek jij een werkgever…

Een nieuwe richtlijn formuleert de voorwaarden waaraan doofblinden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor tweezijdige Cochleaire Implantatie (CI). Tweezijdige Cochleaire Implantaten (ook bilaterale implantatie genoemd) werden bij doofblinde volwassenen in het verleden slechts in een enkel geval door zorgverzekeraars vergoed. Er is nu een ‘Richtlijn indicatie bilaterale cochleaire implantatie voor doofblinde volwassenen’. Deze richtlijn biedt handvatten om eenduidig…

Patiënten met de erfelijke aandoening Usher syndroom worden langzaam doof én blind. Het is onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen gelukt om in huidcellen van een patiënt met een specifieke vorm van Usher syndroom het erfelijke defect af te plakken met een genetische pleister. Dat brengt een therapie voor Usher syndroom weer een stap dichterbij. Bron: mijngezondheidsgids.nl Usher syndroom is…

In onze jachtige prestatiemaatschappij wordt het belang van slaap vaak niet op waarde geschat en slechts als een noodzakelijk kwaad gezien. Toch brengen we elke dag vele uren slapend door, tijd die zowel beangstigend als aangenaam kan zijn, maar hoe dan ook een onlosmakelijk deel van ons leven uitmaakt. In samenwerking met de NCRV en producent KeyDocs maak ik -filmmaker…