Vroegbegeleiding

Participeren of meedoen met school, werken of vrijwilligerswerk, een wens van elke doofblinde. Helaas, dit gaat niet vanzelfsprekend. Op deze webpagina lees je meer over het begeleiden van je doofblinde kind en over de mogelijkheden voor ondersteuning bij het schoolgaan, studeren, werken en dagbesteding.

Aanknopingspunten voor opvoeding

Een kind dat doofblind geboren is, ervaart niet zomaar een band met jou als ouder. En het leert ook niet zomaar een taal. Maar het kan wel voelen, vasthouden, ruiken en proeven. Dat zijn allemaal lichamelijke ervaringen en daar liggen de aanknopingspunten voor zijn ontwikkeling en opvoeding. Zie verder Doofblind vanaf de geboorte

Vroegbegeleiding

Om je doofblinde kind zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te geven, is het meestal nodig dat je als ouder vroegbegeleiding inschakelt. Dat is professionele begeleiding die jou en je kind specifieke ondersteuning biedt. Zie ook organisaties.

Specifieke ondersteuning

Voor een doofblind kind en zijn ouders is meestal specifieke ondersteuning nodig bij:

  • Het opbouwen en onderhouden van contacten
  • Het leren van taal en communicatie
  • Het verwerven en verwerken van informatie
  • Oriëntatie, mobiliteit en zelfredzaamheid.

Het opbouwen en onderhouden van contacten

Een goed contact met jou als ouder of opvoeder is de basis voor de ontwikkeling van het kind. Door dit contact ontstaat een band. Voor een doofblind geboren kind is het lastig om op een natuurlijke manier een vertrouwensrelatie op te bouwen. In opvoeding en onderwijs moet hier dan ook veel aandacht aan besteed worden.

De ontwikkeling van taal en communicatie

Ook taal vormt de basis voor de ontwikkeling van het kind. Met taal leert het betekenis te geven aan zijn omgeving en kan het zich sociaal-emotioneel en intellectueel ontwikkelen. Door de doofblindheid is het moeilijk spontaan een taal te leren. Daarom is er in opvoeding en onderwijs veel aandacht nodig voor taalverwerving.

Het verwerven en verwerken van informatie

Hoe krijgt je kind een indruk van zijn omgeving? Hoe krijgt en verwerkt het informatie? Ook dat zijn belangrijke aandachtspunten in de opvoeding en het onderwijs. Voor ieder kind moet bovendien een goede combinatie van een communicatietechniek, communicatiehulpmiddelen en omgevingsaanpassingen gezocht worden. Zie verder communiceren.

Oriëntatie, mobiliteit en zelfredzaamheid

Hoe beweegt je kind zich in een omgeving die het niet goed ziet en hoort? Hoe leert het voor zichzelf zorgen? Ook hiervoor is speciale aandacht nodig. Zie ook mobiliteit en orientatie.