Vrijwilligerswerk

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk dat je vrijwillig maar niet vrijblijvend verricht voor anderen of voor de samenleving.

De belastingdienst en uitkeringsinstanties hebben criteria opgesteld om te toetsen of het om echt vrijwilligerswerk gaat en niet om onbetaald werk.

Zie ook de website van de Belastingdienst.

Waarom vrijwilligerswerk?

Voor de een is vrijwilligerswerk een manier om andere mensen te helpen of te ontmoeten. Voor de ander is het een kans om zichzelf verder te ontwikkelen, nieuwe vaardigheden te leren, nieuwe kennis op te doen of nieuwe uitdagingen aan te gaan. Soms zien mensen het vrijwilligerswerk als een opstapje naar werk, om werkervaring op te doen en meer kans te maken op een baan. Vrijwilligerswerk is ook handig om de eigen grenzen te leren kennen en meer structuur te geven aan de dag.

Mogelijke drempels

Het is mogelijk om met je beperkingen vrijwilligerswerk te doen, maar je moet goed uitzoeken wat er mogelijk is en wat je nodig hebt om het voor elkaar te krijgen.

 • Mogelijke hindernissen voor het doen van vrijwilligerswerk zijn:
 • de toegankelijkheid van het gebouw
 • de vergoeding voor de benodigde hulpmiddelen en/of voorzieningen
 • het samenwerken met de andere vrijwilligers en de organisatie
 • de onzekerheid of dit vrijwilligerswerk echt past bij je mogelijkheden en beperkingen

Vrijwilligerscentrales of steunpunten

Vrijwilligerscentrales of steunpunten voor vrijwilligerswerk zijn organisaties die verspreid over heel Nederland zitten. Zij bemiddelen tussen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. En zij hebben vaak een vacaturebank waar je kunt zoeken naar passende vacatures. De mensen die hier werken zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden.

Een aantal vrijwilligerscentrales heeft een speciale medewerker voor mensen met een chronische ziekte of beperking die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. Bij hen kun je terecht met speciale vragen over vrijwilligerswerk en de mogelijke drempels die je kunt tegenkomen in het werk. Ook als je al begonnen bent als vrijwilliger kun je begeleiding en ondersteuning van deze gespecialiseerde medewerkers ontvangen.

Ondersteuning van revalidatiecentra

Revalidatiecentra kunnen ondersteuning bieden bij het verkennen van je mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Waar liggen je interesses? Wat heb je ervoor nodig aan hulp en aanpassingen? Waar heb je recht op? Hoe ga je het zoeken naar passend vrijwilligerswerk aanpakken? Zie ook gespecialiseerde zorgorganisaties

Tips

Bij de voorbereiding is het belangrijk om te zoeken naar vrijwilligerswerk dat aansluit bij je mogelijkheden en beperkingen. Hieronder staan enige tips bij het vinden en het kunnen behouden van passend vrijwilligerswerk.

 • Bedenk voor jezelf wat je graag doet, wat je vaardigheden en kwaliteiten zijn.
 • Wat wil je met het werk bereiken? Wat zijn je doelen? Kijk naar je motivatie.
 • Maak een overzicht van wat je mogelijkheden en beperkingen zijn. Wat moet de organisatie beslist weten van je beperking? Waar moeten zij rekening mee houden? En waarbij heb je hulp nodig. Hiermee voorkom je een latere teleurstelling.
 • Bouw je werkuren langzaam op. Als het goed gaat, kun je het aantal uren altijd uitbreiden.
 • Soms is het handig om projectmatig vrijwilligerswerk te zoeken waarbij je in je eigen tempo kunt werken op een tijdstip dat het jou uitkomt en je niet elke week op dezelfde tijd aanwezig hoeft te zijn.
 • Maak duidelijke afspraken met de organisatie over je proefperiode, werktijden, taken en hoe en door wie je wordt ingewerkt en begeleid.
 • Bij vrijwilligerswerk binnen een re-integratietraject is het belangrijk om afspraken te maken met de begeleider bij de vrijwilligersorganisatie en de trajectbegeleider vanuit het re-integratiebedrijf.
 • Maak afspraken over de vergoeding van de te maken onkosten. Denk maar aan reiskosten van en naar het vrijwilligerswerk en kosten voor de telefoon, computer, postzegels etc. Ook voor cursussen en literatuur kun je kosten maken. Spreek duidelijk af welke onkosten wel en niet vergoed worden, tot welk maximum en hoe je die kosten kunt declareren.
 • Informeer of je via de vrijwilligersorganisatie verzekerd bent voor mogelijke schade met een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA).

Vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding blijft onbelast, als je vergoeding aan de volgende regels van de Belastingdienst voldoet. Voor meer informatie en voorbeelden, ga naar website van de Belastingdienst.

Vrijwilligersvergoeding en een uitkering

Het advies is om altijd bij de uitkeringsinstantie te melden dat je vrijwilligerswerk doet. Dit om misverstanden te voorkomen. In sommige gevallen is het zelfs verplicht, wanneer:

 • je vrijwilligerswerk wilt doen omdat het beter gaat met je gezondheid
 • je bezig bent met een re-integratietraject.

Overleg voor de zekerheid met je contactpersoon bij het UWV of de gemeente. Let op wanneer je meerdere uitkeringen tegelijk hebt, want een vergoeding kan dan voor een of beide uitkeringen gevolgen hebben. Zie ook UWV.