School

Schoolkeuze van je kind

Als ouder of opvoeder krijg je te maken met de schoolkeuze voor je kind. De keuze hangt af van

 • De persoonlijke situatie van je kind
 • Het advies van deskundigen uit het speciaal onderwijs over specifieke ondersteuning die je kind nodig heeft
 • De persoonlijke voorkeur voor regulier onderwijs of speciaal onderwijs

Persoonlijke situatie is bepalend

De persoonlijke situatie van je kind is bepalend voor de schoolkeuze. Dat gaat om de volgende zaken:

 • Is je kind doofblind geboren is of werd het later doofblind?
 • Als het later doofblind werd: op welke leeftijd was dat?
 • Wat kwam eerst: blind, doof of beiden?
 • Hoeveel kan je kind nog kan horen en zien? Verandert dit nog in de toekomst?
 • Eventuele bijkomende beperkingen
 • Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van je kind en het huidige taalniveau.

Voorbeeld: doofblind geboren

Een doofblind geboren kind ervaart niet zomaar een band met jou als ouder. Het leert ook niet zomaar een taal. In onderwijs en opvoeding is daarom veel aandacht nodig voor het opbouwen van vertrouwde contacten en het leren van taal en communicatie. Dit moet worden afgestemd op de individuele mogelijkheden van het kind. Voor taalverwerving wordt vaak gebruik gemaakt van verwijzers. Een voorwerp krijgt dan een vaste betekenis. Een washandje kan bijvoorbeeld staan voor wassen.

Voorbeeld: doof en slechtziend

Ook een (bijna) doof kind dat nog een beetje kan zien leert niet zomaar een taal. Gesproken taal hoort een bijna doof kind nauwelijks. Geluiden uit de omgeving hoort het vervormd. Het is daarom lastig om geluiden te duiden. En hoe kan het zichzelf verstaanbaar maken en emoties uitdrukken? Er is kans dat het kind onzeker wordt als het niet extra ondersteund wordt.

Het onderwijs aan dit kind is vooral gericht op

Daarnaast is er ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van oriëntatie, mobiliteit en zelfredzaamheid en training van de restvisus.

Voorbeeld: blind en slechthorend

Onderwijs aan een (bijna) blind kind dat nog een beetje kan horen is vooral gericht op

Daarnaast is er aandacht nodig voor de gehoortraining, taalverwerving, stimuleren van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs biedt maatwerk en is aangepast aan de mogelijkheden en de behoeften van je kind. Het onderwijs speelt in op de manier van leren en het ontwikkelingsniveau van je kind. Het kind leert in zijn eigen tempo. De school Rafaël in Sint-Michielsgestel is gespecialiseerd in onderwijs aan doofblinde geboren kinderen.

Ambulante begeleiding

Als je kind naar een reguliere school gaat, is ambulante begeleiding noodzakelijk. Ambulante begeleiders ondersteunen jou en je kind en zijn school en zorgen voor

 • De toegankelijkheid van de leerstof
 • Een goed gebruik van hulpmiddelen
 • Optimale aanpassingen van de omgeving.

Financiering

Voor het speciaal onderwijs of ambulante begeleiding, is een indicatie nodig. Die wordt gegeven door de commissie voor de indicatiestelling (CvI).

Voor ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs wordt een leerlinggebonden financiering (rugzakje) verstrekt. Daarmee kan de school speciale voorzieningen regelen die nodig zijn voor ondersteuning en begeleiding. Dit rugzakje is uitsluitend bedoeld voor onderwijsgerelateerde zaken. Een deel van de inhoud van het rugzakje moet gebruikt worden voor ambulante begeleiding van de leerling en zijn school vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het resterende deel is vrij inzetbaar.

Speciaal onderwijs

1. Speciaal onderwijs aan doofblinde (en doofblind geboren) kinderen

2. Speciaal onderwijs aan kinderen met een visuele beperking

3. Speciaal onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking

De volgende Regionale Expertise Centra (REC’s) hebben informatie over speciaal onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking.

Openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs voor cluster 2

Beroepsopleidingen