Dagbesteding

Het kan zijn dat je door je beperkingen niet (meer) kunt werken op de reguliere arbeidsmarkt. In dat geval kun je op een activiteitenprogramma op een centrum voor dagbesteding volgen. Dat is een aangepast programma van werkzaamheden en activiteiten.

Voor wie is dagbesteding?

Dagbesteding is voor volwassenen onder de 65 jaar met een beperking die niet (meer) kunnen werken op de reguliere arbeidsmarkt. Het maakt niet uit of je in een instelling of zelfstandig woont.

Programma op maat

Een programma voor dagbesteding wordt altijd in overleg met jou samengesteld. Jouw wensen en mogelijkheden zijn bepalend. Het programma kan gericht zijn op

 • arbeidsmatige werkzaamheden
 • het aangaan van nieuwe uitdagingen
 • het werken aan zelfontplooiing en zelfstandigheid
 • zintuiglijke stimulering
 • welbevinden.

Activiteiten

Om een goed idee te krijgen van de mogelijkheden kun je je natuurlijk het beste wenden tot het activiteitencentrum van je keuze. Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • industrieel werk
 • tuinieren
 • creatieve werkzaamheden, zoals houtbewerken, keramiek, textiel, kaarsen maken
 • koken en catering
 • muziek maken
 • spel
 • sport en bewegen
 • ontmoetingen met anderen, informatie uit de media en discussie
 • belevingsgerichte activiteiten met geuren, trillingen, licht en geluid

Financiering

Financiering van dagbesteding is via de AWBZ geregeld. Om in aanmerking te komen voor dagbesteding, is een indicatie nodig. Hiermee wordt vastgesteld welke zorg en hoeveel zorg je nodig hebt. In deze procedure bespreek je dus ook het aantal dagdelen, dat je een activiteitencentrum gaat bezoeken. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie vast. Per 1 januari 2015 zal de financiering onder de WMO gaan vallen, tenzij er sprake is van een toegekend PGB op functies. Als er in dat geval sprake is van Langdurige Zorg en/of Dagbesteding, dan zal de PGB-houder zelf deze zorg moeten inkopen.

Waar?

Dagbesteding wordt aangeboden op activiteitencentra. In alle regio’s van Nederland bevinden zich activiteitencentra. Maar het kan zijn dat je voorkeur uitgaat naar een activiteitencentrum met specifieke kennis over doofblindheid. De volgende organisaties hebben dagbesteding voor mensen met doofblindheid.