Doofblind en een verstandelijke beperking

Doofblind geboren en een ontwikkelingsachterstand

Het komt voor dat kinderen en volwassenen die vanaf hun geboorte doofblind zijn een ontwikkelingsachterstand oplopen. Deze ontwikkelingsachterstand wordt soms ten onrechte voor een verstandelijke beperking aangezien terwijl de achterstand is ontstaan door gebrek aan adequate opvoedingsmethoden. Het is mogelijk om in dat geval ook op latere leeftijd ontwikkeling te stimuleren.

Doofblind en een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op een visuele of auditieve beperking. Bovendien is de beperking ernstiger dan gemiddeld. De impact van de beperkingen door doofblindheid is groot omdat iemand met een verstandelijke beperking minder mogelijkheden heeft de doofblindheid te compenseren. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om een voorstelling te maken van de inrichting van een ruimte. Normaal word je slechthorend genoemd als je een gehoorsverlies van 35 of meer decibel hebt. Als je een verstandelijke beperking hebt, is dit 25 of meer decibel.

Hoeveel doofblinde mensen met een verstandelijke beperking zijn er?

Volgens de meest recente schattingen zijn er ruim 3.700 doofblinde mensen in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is echter niet bekend hoeveel van deze mensen echt een verstandelijke beperking hebben. Ook is niet bekend is hoeveel mensen van deze groep doofblind vanaf de geboorte zijn.

Organisaties

De volgende organisaties bieden zorg aan doofblinde mensen met een verstandelijke beperking.