Lotgenotencontact

Website: www.annatimmerman.be Dit is een Belgische belangenvereniging voor doofblinden. Het doel is belangenbehartiging van doofblinde kinderen, jongeren en volwassenen, hun ouders en verwanten. Het betreft zowel aangeboren als verworven doofblindheid.