Lotgenotencontact

5 mei-straat 1 2712 VD Zoetermeer 079 316 07 78 079 316 09 44 info@wezodo.nl www.wezodo.nl  WEZODO is een belangenorganisatie voor auditief gehandicapten. De doelstelling is het bevorderen van de ontwikkelingen en activiteiten, die het welzijn van doven in Zuid-Holland raken.

Postbus 231 3500 AE Utrecht 030 695 87 19 030 695 87 19 030 695 87 19 info@stichtingplotsdoven.nl www.stichtingplotsdoven.nl  De Stichting Plotsdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht Postbus 169 3500 AD Utrecht 030 232 86 82 030 232 18 73 030 297 00 37 info@shjo.nl www.shjo.nl  Dit is een organisatie van en voor slechthorende jongeren en jongeren met spraak- en/of taalproblemen.

Poortgebouw , Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden 071 523 42 42 071 523 42 44 071 523 42 43 info@oorakel.nl www.oorakel.nl  Bij Oorakel kan iedereen terecht met vragen over het gehoor, slechthorendheid, doofheid en ernstige spraak-/taalmoeilijkheden.

Lutmastraat 167 1073 GX Amsterdam Tel: 020 574 59 45 Teksttel: 020 574 59 50 nsdsk@nsdsk.nl Facebook: https://www.facebook.com/NSDSK Twitter: https://twitter.com/nsdsk_actueel Website: www.nsdsk.nl  Specialistische zorg De NSDSK biedt specialistische zorg aan mensen met klachten op het gebied van gehoor of spraak en taal en staat landelijk bekend om haar zorg voor jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarnaast biedt de NSDSK…

Randhoeve 221 3995 GA Houten Postbus 14 3990 DA Houten 030 2 340 663 foss@hetnet.nl www.stichtinghoormij.nl De FOSS is aangesloten bij Stichting Hoormij, www.stichtinghoormij.nl. In deze hechte samenwerking worden alle activiteiten uitgevoerd. 
FOSS is een landelijke ouderorganisatie voor slechthorende kinderen en voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De vereniging heeft individuele leden en donateurs en ook oudergroepen van speciale scholen van…

Postbus 12 3940 AA Doorn info@dovenschap.nl www.dovenschap.nl Wij zijn de grootste, onafhankelijke vereniging voor dove mensen. Dovenschap richt zich met haar activiteiten op doven en/of gebarentalige mensen, en direct betrokkenen als partners, kinderen en/of ouders. Daarnaast onderhoudt de vereniging contact met zorgverleners en het bredere publiek.
Onder dove mensen verstaan wij iedereen met een auditieve beperking, ongeacht taalkeuze (gesproken Nederlands en/of…

info@doofblinden.net www.doofblinden.net Oogvereniging – DoofBlinden is een patientengroep van de Oogvereniging voor en door doofblinden en betrokkenen. Oogvereniging – Doofblinden behartigt de belangen van doofblinden en betrokkenen. Patientengroep Doofblinden werkt nauw samen met de Oogvereniging, een belangenorganisatie voor mensen met een visuele beperking. Op de website doofblinden.net kunt u terecht voor contact met deelgenoten, informatie en advies en belangenprojecten.

Goudsesingel 186-405 3011 KD Rotterdam 010 240 98 01 010 240 98 00 010 240 98 01 postbus@helenkeller.nl www.helenkeller.nl Doofblinde mensen krijgen ongeacht de aard en oorzaak van hun handicap dagelijks te maken met allerlei beperkingen. De Helen Keller Stichting biedt hen in dit kader steun, doet aan informatie-uitwisseling en zorgt voor gezamenlijke belangenbehartiging. De stichting organiseert regelmatig tandemtochten en…