Lotgenotencontact

Brederolaan 109 5615 KH Eindhoven 040 252 31 48 040 252 31 48 040 252 31 48 algemeen@westeindo.nl Stichting Welzijn Doven Eindhoven en omgeving is een welzijnsstichting van, voor en door doven. Westeindo behartigt de belangen van auditief gehandicapten waarbij het uitgangspunt is het doorbreken van het sociale isolement en het opheffen van de achterstand van deze doelgroep.

Elbe 1 7908 HB Hoogeveen Postbus 2072 7900 BB Hoogeveen 0528 23 64 25 0528 23 64 25 info@swdd.nl www.swdd.nl  De SWDD is een belangenorganisatie voor auditief gehandicapten die zich inzet voor de belangen van doven op het gebied van communicatie, welzijn, arbeid, voorzieningen, informatie en ontspanning.

Stadhouderskade 89 1073 AV Amsterdam 020 305 70 05 020 305 70 06 020 675 01 72 gebarencursus@swda.nl www.swda.nl  De SWDA is een gehandicaptenorganisatie voor auditief gehandicapten die zich inzet voor de belangen van doven op het gebied van communicatie, welzijn, arbeid, voorzieningen, informatie en ontspanning.

5 mei-straat 1 2712 VD Zoetermeer 079 316 07 78 079 316 09 44 info@wezodo.nl www.wezodo.nl  WEZODO is een belangenorganisatie voor auditief gehandicapten. De doelstelling is het bevorderen van de ontwikkelingen en activiteiten, die het welzijn van doven in Zuid-Holland raken.

Postbus 231 3500 AE Utrecht 030 695 87 19 030 695 87 19 030 695 87 19 info@stichtingplotsdoven.nl www.stichtingplotsdoven.nl  De Stichting Plotsdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht Postbus 169 3500 AD Utrecht 030 232 86 82 030 232 18 73 030 297 00 37 info@shjo.nl www.shjo.nl  Dit is een organisatie van en voor slechthorende jongeren en jongeren met spraak- en/of taalproblemen.

Poortgebouw , Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden 071 523 42 42 071 523 42 44 071 523 42 43 info@oorakel.nl www.oorakel.nl  Bij Oorakel kan iedereen terecht met vragen over het gehoor, slechthorendheid, doofheid en ernstige spraak-/taalmoeilijkheden.

De Molen 89a 3995 AW Houten Postbus 129 3990 DC Houten 030 261 76 16 030 261 76 77 030 261 66 89 info@nvvs.nl www.nvvs.nl De NVVS is dé landelijke belangenvereniging voor mensen die hoorproblemen hebben: slechthorendheid, oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, de ziekte van Ménière. De kerntaken van de NVVS zijn: voorlichting, belangenbehartiging, contact bieden.

Lutmastraat 167 1073 GX Amsterdam Tel: 020 574 59 45 Teksttel: 020 574 59 50 nsdsk@nsdsk.nl Facebook: https://www.facebook.com/NSDSK Twitter: https://twitter.com/nsdsk_actueel Website: www.nsdsk.nl  Specialistische zorg De NSDSK biedt specialistische zorg aan mensen met klachten op het gebied van gehoor of spraak en taal en staat landelijk bekend om haar zorg voor jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarnaast biedt de NSDSK…