Fondsen

de heer Frank Warps, Karel de Grotelaan 173 3132 JT Vlaardingen 010 460 22 87 info@moedercatharinafonds.nl www.moedercatharinafonds.nl Het doel van het Moeder Catharina Fonds is het financieel ondersteunen van projecten ter bevordering van het welzijn van doofblinden en het financieel ondersteunen van instellingen, werkzaam op het gebied van doofblindheid. Het Moeder Catharina Fonds wil zijn middelen beschikbaar stellen voor verbetering…

Postbus 3727 1001 AM Amsterdam 020 – 5517311 info@arsdonandi.nl De stichting stelt zich ten doel instellingen van algemeen maatschappelijk belang te ondersteunen die zich met hun activiteiten richten op gehandicapte kinderen, blinden en doven en natuurbescherming. Alleen instellingen met een ANBI verklaring, gevestigd in Nederland komen in aanmerking voor een bijdrage. De stichting is per 1 januari 2009 ondergebracht bij…