Fondsen

Postbus 3727 1001 AM Amsterdam 020 – 5517311 info@arsdonandi.nl De stichting stelt zich ten doel instellingen van algemeen maatschappelijk belang te ondersteunen die zich met hun activiteiten richten op gehandicapte kinderen, blinden en doven en natuurbescherming. Alleen instellingen met een ANBI verklaring, gevestigd in Nederland komen in aanmerking voor een bijdrage. De stichting is per 1 januari 2009 ondergebracht bij…