Randvoorwaarden onderwijs-zorg aanbod voor doofblinde kinderen in Noord Nederland

Advies aan de directies van Visio en Guyot.

Bron: Egtberts beleid, advies en training, 2000

Auteur: Egtberts G.Y. et al.