Bijzondere zorgvragers

Verslag van de miniconferentie gehouden op 9 mei in Utrecht

Bron: NGBZ, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, 2001

Auteur: NGBZ