Uitgaansdag Doofblinden

De Nederlandse Stichting voor DoofBlinden organiseert op 30 september dit jaar in Woerden. Hou je datum vrij in je agenda. Het wordt leuke programma gepland op deze dag.

We vieren ivm 50 jaar uitgaansdag van het feestelijk dag.

De Nederlandse Stichting voor DoofBlinden organiseert dit jaar voor bijzondere dag voor Doofblinden om uit te gaan.

De Nederlandse Stichting voor Doofblinden is opgericht in 1967 dus bestaat dit jaar 50 jaar.
Wij willen een extra feestelijke uitgaans dag verzorgen, dus hoort zegt het voort en benadrukken bij al je vrienden voor een hartelijk welkom en zeker deelnemen aan de dag.

Aanmelden:
Meld je jezelf aan via website doofblindenstichting of neem telefonisch contact op : 070-3864559